NK 912 er eit frimerke utgjeve i 3. mai 1982 . Frimerka er eit bruksmerke med munnharpe som motiv.

Det er utforma av Fredrik Matheson og gravert av Knut Løkke-Sørensen og trykt i ståltrykk hos Noregs Bank sitt seddeltrykkeri. Utforminga er ei oppfølgjing av frimerkeserien NK 831-834.

Frimerket har den nynorske namneforma Noreg. Dette var fyrste gongen eit frimerke meint for pakkepost hadde nynorsk tekst.

  • NK912 15 kr olivenbrun (nettoopplag: 22 500 000)

KjeldeEndra