NK 922

frimerke utgjeve i 15. november 1982

NK 922 er eit frimerke utgjeve i 15. november 1982 . Frimerket er gjeve ut for å markere utdelinga av Nobels fredspris, og viser eit brystbilete av Fridtjof Nansen. Frimerka har verdi høvelege for frankering av brev innan Norden .

Frimerket har den nynorske namneforma Noreg. Deter utforma av Knut Løkke Sørensen , gravert av Sverre Morken og trykt i ståltrykk i Noregs Bank sitt seddeltrykeri.

  • NK 922 3,00 kr mørk blå (nettoopplag: 5 345 750)

KjeldeEndra