Ein nāḥiyah (arabisk ناحية), fleirtal nawāḥī (نواحي) eller nahia er ei administrativ inndeling som vanlegvis består av fleire landsbyar og/eller stundom mindre byar. I Tadsjikistan er dette andre forvaltingsnivå, medan det i Syria, Irak, Libanon, Jordan, Xinjiang i Kina og det tidlegare Osmanske riket – der det òg vart kalla ein bucak – er tredje eller lågaste forvaltingsnivå. Sidan det er ei inndeling av ein qadaa, mintaqah eller andre distrikt-liknande inndelingar, vert det stundom omsett som «underdistrikt».

Døme Endra

Arabisktalande land Endra

Tyrkisktalande land Endra

Andre Endra

Kjelder Endra