Palme er eit svensk slektsnamn. Slekta Palme stamma truleg frå Nederlanda, og kom til Sverige rundt 1600 då Palme Lyder (død 1630) slo seg ned som kjøpmann og skipsreiar i Ystad. Sønene hans tok etternamnet Palme. Dette blei ii nokre generasjonar skrive «Palm», men blei til Palme att ved slutten av 1700-talet.

Kjende namneberararEndra

BakgrunnsstoffEndra

Litteratur

  • Johan von Sydow, (1996), Christian Fredrik von Sydows Ättlingar, ISBN 91-630-4777-2
  • Olof och Gunnar Palme, , Släkten Palme intill år 1815, 2 band (1916)
  • W. Gordon Stiernstedt, Henrik Palme: en biografi (2003)
  • Svensk Släktkalender (1989)

Nettstader

KjelderEndra