Historia til Nederlanda

Bispedømet Liège
9851790

Dei burgundiske Nederlanda

Hertugdømet Luxembourg
innlemma 1441
13841477
Dei habsburgske Nederlanda
14771556
Dei spanske Nederlanda
15561581
Dei spanske Nederlanda
Dei sameinte Nederlanda
15811795
15811713

Dei austerrikske Nederlanda
17131790

Det sameinte Belgia
1790
Bispedømet Liège
17901795

Dei austerrikske Nederlanda
17901794

Den franske repulikken

Den bataviske republikken
17951806
17951804

Det franske riket

Kongedømet Holland
18061810
18041815
 

Det sameinte kongedømet Nederland
18151830

Storhertugdømet Luxembourg

Kongedømet Belgia
sidan 1830
Kongedømet Nederland
sidan 1830
(i personalunion med Nederland til 1890)

Nederlanda er ei historisk nemning på området dekt av Nederland, Belgia og delar av Nord-Frankrike i dag. Omgrepet omfattar dei lågtliggande områda rundt elvedeltaet til Rhinen, Scheldt og Meuse. Viktige byar var Liège, Leuven, Mechelen, Antwerpen, Brussel, Ypres, Gent og Utrecht.

Satellittbilde av Europa med Nederlanda i midten. (Kjelde: NASA)

Namnet oppstod på 1200-talet. Ettersom det passar dårleg med dagens landegrenser er «Nederlanda» stort sett brukt i historisk samanheng, medan «Benelux», som omfattar Belgia, Nederland og Luxemburg, har teke over i moderne språkbruk.

Landa var bundne saman av nærleik til Nordsjøen og dermed handel, og utviklinga av den første industrien i Europa; produksjon av ullstoff. Innbyggjarane snakka mellomnederlandsk (dietsch) som seinare skulle utvikla seg til nederlandsk, tysk og engelsk.

Kjelder endre