Narr var ein person som i mellomalderen var tilsett ved kongelege hoff og som hadde som oppgåve å finna på tåpelege sprell for å mora kongen og dei andre ved hoffet.

Sjå ògEndra