Narve Skarpmoen

Narve Skarpmoen (fødd 24. desember 1868 i Rollag kommune,[1] død 28. august 1930 i Oslo[2]) var ein norsk fotograf som verka i Kristiania på slutten av 1800-talet og fyrst på 1900-talet.[3]

Skarpmoen flytta til Kristiania og byrja i lære hos fotograf Egeberg.[4] Han starta si eiga forretning i Karl den XIIs gate 6 på Vaterland, og i 1896 flytta han verksemda til Dronningens gate 36.[5]

Skarpmoen spesialiserte seg som presse- og friluftsfotograf. Tidleg på 1900-talet fekk fotografi etter kjjvart plass i avisene. Skarpmoen var ein pioner på dette området og var ein av dei fyrste fotografane som fekk publisert eit dagsaktuelt nyhendebilete i ei norsk avis. Biletet vart publisert i Aftenposten 16. september 1903. Allereie fia 1902 hadde Skarpmoen levert dagsaktuelle fotografi fra Noreg til det svenske vekemagasinet Hvar 8 dag. Skarpmoen heldt fram med å fotografere aktuelle hendingar for aviser og tidsskrift gjennom heile resten av karrieren.[6] Skarpmoen doumenterte fattigdomen i Kristiania rundt 1910 gjennom ein biletserie. Bileta er direkte, og viser at fotografen har sympati for menneske som levde under uverdige tilhøve.[7] Han var interessert i idrett og gav rabatt til idrettsutøvarar som ville late seg fotografere.

Han hadde mange tillitsverv i fotograforganisasjonane, mellom anna var han styremedlem i Norske fotografers landsforening og formann i Oslo fotografforening.[8][9]

Skarpmoen var aktiv i folkemusikkmiljøet i Kristiania rundt år 1900. Han var formann i "Den nationale forening" frå starten i 1894 og i 9 år. Foreninga gikk inn i 1906. Her møttest mange av spelemennene og dansarane i Kristiania. Skarpmoen spela sjølv hardingfele og i folketeljinga frå 1891 er  han registrert med «Violinspil for egen regning» som yrke.[10] Han var primus motor for landskappleikane som vart arrangerte i Kristiania i 1903 og 1904. 1903–1904 vart det gjort opptak av hardingfeleslåttar spela av spelemennene Torstein Odden (1869–1959), Halvor O. Kravik (1859–1925)  og Steinar Gladheim (1883–1919) frå Numedal og Anders G. Stubberud (1885–1960) frå Sigdal. Desse opptaka er til no (2020) dei eldste opptaka ein kjenner til av hardingfelespel. På opptaka blir slåttane annonserte, og ein kan høyre oppmuntrande tilrop til spelet av ein som snakkar numedalsmål. Det er Narve Skarpmoen har gjort opptaka, og det er han som snakkar på opptaka.[11]

Han tok opp Laagendalsfilmen i 1926 der det også var med ein del dansarar frå Numedal. Det var også han som tok det kjende biletet med eit hallingkast på 2,83 m som Olav Thorshaug gjorde på Bygdøy i 1920.[12]


ReferansarEndra

 1. Rollag kyrkjebøker, F/Fa/L0009: Ministerialbok nr. I 9, 1860-1874, s. 42.
 2. «Aftenposten. Dødsfall» (pressemelding). 2. september 1930.
 3. Larsen, Peter (1943-) (2007). Norsk fotohistorie: frå daguerreotypi til digitalisering. Oslo: Samlaget. s. 151. ISBN 9788252162912.
 4. «Preus Museum», www.nb.no, henta 6. januar 2020 
 5. Bing, Morten (2015). Kristiania for 100 år siden. Fotograf Skarpmoens levende portrett av byen og menneskene. Oslo: Cappelen Damm. s. 5. ISBN 978-82-02-47127-9.
 6. «Narve Skarpmoen - Norsk Folkemuseum», norskfolkemuseum.no (på norsk), henta 6. januar 2020 
 7. Skarpmoen/Nasjonalbiblioteket, Tekst Sigurd S. Rønningen
  Foto Narve (3. oktober 2008), «Møte med nøden», www.dn.no (på norsk), henta 6. januar 2020
   
 8. Hoff, Knut (udatert). Rollag bygdebok. Band III. Rollag kommune. s. 34.
 9. «Aftenposten. Dødsfall» (pressemelding). 29. august 1930.
 10. «003 Narve Nielsen - 017 Skarpmoen (Niels) - 001 Li og Tråen - Tellingskretsoversikt - Folketelling 1891 for 0632 Rollag herred - Digitalarkivet», www.digitalarkivet.no (på norsk), henta 5. januar 2020 
 11. «Gåve til Nasjonalbiblioteket viste seg å vere Noregs eldste opptak av folkemusikk», Nasjonalbiblioteket (på bokmål), 20. april 2020, henta 30. april 2020 
 12. «Profilar», www.folkedans.com, henta 6. januar 2020