National Science Foundation

National Science Foundation (NSF) er eit offentleg organ i USA som støttar grunnleggande forsking og utdanning i alle ikkje-medisinske felt av vitskap og teknologi. Den medisinske forskinga er dekt av National Institutes of Health. Med eit årleg budsjett på kring USD 6,87 mrd. (2010), finansierer NSF kring 20% av alle føderalt støtta grunnforsking utført av universiteta i USA.[1] I somme felt, som matematikk, informatikk, økonomi og samfunnsvitskap, er NSF den viktigaste kjelda for nasjonal støtte.

Direktøren i NSF, underdirektøren og dei 24 medlemmane i National Science Board (NSB)[2] vert utpeikte av presidenten i USA, og stadfesta av Sentatet i USA. Direktøren og underdirektøren er ansvarleg for administrasjon, planlegging og budsjett, i tillegg til daglege operasjonar, medan NSB møtes seks gonger i året for å fastslå dei generelle retningslinjene.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre