Informatikk

Informatikk er læra om system for innsamling, strukturering, registrering, behandling, lagring og attfinning av informasjon.

Informatikk er ein vitskap med fleire ulike retningar som:

Informatikk er altså dels ein teknologisk disiplin, men har også element av matematisk og sosial analyse. Informatikk kan vidare delast inn i spesielle greiner som er sterkt knytt til andre fagfelt som bioinformatikk og medisinsk informatikk

BakgrunnsstoffEndra