Opna hovudmenyen

Nes er eit ord som tyder ei landtunge eller terrengformasjon som stikk fram.

Kommunar i NoregEndra

Nes er namn på to kommunar i Noreg:

Nes er òg namnet på tre tidlegare norske kommunar:

Kyrkjesokn i NoregEndra

Nes er namn på desse noverande kyrkjesokna i Den norske kyrkja:


Landformasjonen nes er svært vanleg i Noreg, og ein finn ordet òg i mange samansette namn, til dømes:


NES er forkortinga for spelekonsollen Nintendo Entertainment System  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.