Nes

Wikimedia-fleirtydingsside

Nes er eit ord som tyder 'landtunge' eller 'terrengformasjon som stikk fram'.

Kommunar i Noreg

endre

Nes er namnet på éin kommune i Noreg:

Nes er òg namnet på fire tidlegare norske kommunar:

Kyrkjesokn i Noreg

endre

Nes er namn på desse noverande kyrkjesokna i Den norske kyrkja:

Namnedel

endre

Landformasjonen nes er svært vanleg i Noreg, og ein finn ordet òg i mange samansette namn, til dømes:

NES er forkortinga for spelkonsollen Nintendo Entertainment System


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.