Nes

Wikimedia-fleirtydingsside

Nes er eit ord som tyder 'landtunge' eller 'terrengformasjon som stikk fram'.

Kommunar i NoregEndra

Nes er namnet på éin kommune i Noreg:

Nes er òg namnet på fire tidlegare norske kommunar:

Kyrkjesokn i NoregEndra

Nes er namn på desse noverande kyrkjesokna i Den norske kyrkja:

NamnedelEndra

Landformasjonen nes er svært vanleg i Noreg, og ein finn ordet òg i mange samansette namn, til dømes:

AnnaEndra

NES er forkortinga for spelkonsollen Nintendo Entertainment System


  Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.