Njål

mannsnamn

Njål er ei norsk form av det norrøne Njáll som opphavleg kjem frå irsk Niall, truleg 'kjempe'. Njål har norsk namnedag den 5. september, tidlegare (1988–1998) var namnedagen 1. juni.

Namnet blei spreidd gjennom vikingkontakt mellom Irland, øya Storbritannia og dei nordiske landa. Det var utbreidd på Island frå norrøn tid (som Njål i Njålssoga). Neal, Neil og Nigel er engelske former av namnet.

NamneberararEndra

KjelderEndra