Nord-Østerdal tingrett

Nord-Østerdal tingrett er ein førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten ligg i Tynset i Hedmark fylke og dekker kommunane Alvdal, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga og Tynset. Domstolen består av sorenskrivar og én dommarfullmektig.

Domssokn i Hedmark. Nord-Østerdal tingrett er markert med raudt.

Kjelder endre

Bakgrunnsstoff endre