Opna hovudmenyen

Nordekvatorialstraumen er ein havstraum i Stillehavet og Atlanterhavet som strøymer frå aust mot vest mellom 10 ºN og 20 ºN. Han er sørsida av ein subtropiske virvel som går med klokka. Trass i namnet er ikkje Nordekvatorialstraumen i kontakt med ekvator. I begge hava er han skild frå ekvatorsirkulasjonen av Den ekvatoriale motstraumen, som strøymer austover. Sør for motstraumen ligg Sørekvatorialstraumen.

KjelderEndra