Sørekvatorialstraumen

Sørekvatorialstraumen er ein havstraum i Stillehavet, Atlanterhavet og Indiahavet som renn frå aust til vest mellom ekvator og om lag 20 ºS. I Stillehavet og Atlanterhavet strekkjer han seg over ekvator til om lag 5 ºN.

den sørlege halvkula er Sørekvatorialstraumen den vestoverretta delen av særs store subtropiske havvirvlar. Desse virvlane vert drivne av ein kombinasjon av passatvindane i tropane og vestavindsbeltet ved 30 ºS gjennom ein heller komplisert prosess som omfattar forsterking i vestlege grensestraumar.

Ved ekvator vert Sørekvatorialstraumen driven direkte av passatvindane som bles frå aust mot vest.

I Indiahavet er den vestoverretta Sørekvatorialstraumen velutvikla berre sør for ekvator. Direkte over ekvator snur vinden to gonger årleg under monsunane, så overflatestraumen der kan verte både austleg og vestleg.

Kjelder endre