Norner var lagnadsgudinnene i norrøn mytologi. Dei var alltid tilstades når eit barn vart fødd, og avgjorde kva lagnad barnet skulle få. Dei tre hovudnornene heitte Urd, Verdande og Skuld. Urd stod for fortid, Verdande stod for notid, og Skuld stod for framtid. Desse vert kalla dei tre nornene.

I mange høve er Urd eller Wyrd rekna som den førande av dei tre, og dei to andre er rekna som aspekt av Urd.