Norsk Folkeparti

Norsk Folkeparti var eit norsk politisk parti som stilte til val ved stortingsvalet 2001. Leiaren var Oddbjørn Jonstad, som i 1999 vart ekskludert frå Framstegspartiet etter å ha foreslått at det burde opprettast eigne statlege leirar for flyktningar og asylsøkjarar, og at flyktningborn skulle nektast å gå på norske skular.[1] Norsk Folkeparti stilte til val i alle fylke i 2001 og Jonstad var toppkandidat i alle fylka.[2] I løpet av valkampen vart partiet meldt til politiet av Antirasistisk Senter for å ha skrive på nettsidene sine at «90 % av alle kvinner på krisesentrene er kvinner som er blitt banket opp av sine muslimske ektemenn.»[3] Saka vart seinare bortlagd.

Ved valet fekk partiet til saman 1 609 røyster, eller 0,06 % av røystene på landsbasis. I 2002 vart partiet splitta: Jonstad vart kasta som leiar og partiet skifta samstundes namn til Nasjonalalliansen, men Jonstad heldt fram som leiar av det som var igjen av Norsk Folkeparti.[4] I 2003, medan han framleis var registrert som leiar av Norsk Folkeparti, stilte han til val for Demokratene ved kommunevalet.

BakgrunnsstoffEndra

KjelderEndra

Tidlegare politiske parti i Noreg:
Arbeiderdemokratene | Barn-Eldre | Centrum | Demokratiske Sosialistar | Fedrelandspartiet | Fellesliste mot framandinnvandring | Folkeaksjonen mot Bompengar | Framstegspartiet (1957) | Frie Venstre-veljarar | Frihetsvernet | Frisindede Venstre Fylkeslistene for Miljø og Solidaritet | Kristent Konservativt Parti | Kvit Valallianse | Det Liberale Folkepartiet (1972-1988) | Liberale Folkeparti (1957) | Moderate Venstre | Nasjonalalliansen | Nasjonal Samling | Noregs Demokratiske Parti | Norges Socialdemokratiske Arbeiderparti | Norsk Folkeparti | Norsk Sosialdemokratisk Parti | Politisk Alternativ Hordaland | Det Politiske Parti | Reformpartiet | Rettferdspartiet | Samefolkets Liste | Samfundspartiet | Samlingspartiet | Samlingspartiet Ny Fremtid | Sjukehuslista for bevaring av Vestfold lokalsjukehus | Stopp Innvandringen | Sosialdemokratane | Sosialistisk Folkeparti | Sosialistisk Valforbund | Folkeavstemningspartiet/Tverrpolitisk Liste | Tverrpolitisk Kyst- og Distriktsparti
Sjå òg: Politiske parti i Noreg