OGAE Rest of the World

OGAE Rest of the World (OGAE RoW) er nemninga på dei landa som deltek i OGAE Second Chance Contest, men ikkje har arrangert ein nasjonal finale.

KjelderEndra

  • Denne artikkelen bygger på «OGAE» frå nn, den 5. november 2011.