Odinfeltet er eit gassfelt i Nordsjøen som er oppkalla den norrøne guden Odin. Feltet ligg 26 kilometer nord for Friggfeltet. Ein vann ut naturgass her mellom 1984 og 1994. Oljeplattformen vart fjerna i 1996/97. Esso var oljeselskapet som hadde rettane til Odinfeltet. Gassen frå feltet vart transportert i røyrledning til Frigg og deretter i Frigg-røyrledningen til St. Fergus i Skottland.

Oljeplattform på Odinfeltet

Bakgrunnsstoff endre