Ole Peder Arvesen

norsk matematikar og ingeniør

Ole Peder Arvesen (fødd 27. mars 1895 i Fredrikstad, død 23. januar 1991) var ein norsk ingeniør og matematikar.

Ole Peder Arvesen

Statsborgarskap Noreg
Fødd 27. mars 1895
Fredrikstad
Død

23. januar 1991 (95 år)
Trondheim

Yrke ingeniør, matematikar

Han var professor i deskriptiv geometri ved NTH frå 1938 til 1965. Han hadde teknisk doktorgrad på avhandling om algebraiske kurver.

Han gav ut Mennesker og matematikere i 1940, Glimt av den store karikatur i 1941, Gi meg et fast punkt i 1950, Fra åndens verksteder i 1973, samt lærebøker i nomografi og i deskriptiv geometri. Han var generalsekretær i Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab frå 1950 til 1956. Han var òg medlem av Norges Tekniske Vitenskapsakademi. Han var utnemnd til riddar av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1965, var medlem av ordensrådet frå 1958 og visekanslar 1967–1970.

Utgjevingar endre

 • Quelques études sur la largeur des courbes, særtr. av DNVA Avh. I 1926 nr. 5, 1926
 • Under Duskens billedbok 1928, Trondheim 1928
 • Innføring i nomografi, 1932 (3. utg. 1961)
 • Sur quelques propriétés des courbes algébriques, considérées comme des enveloppes de droites, doktoravhandling, Trondheim 1934
 • Mennesker og matematikere, 1940
 • Glimt av den store karikatur, Trondheim 1941
 • Tre språk i Norge?, 1948
 • Lærebok i beskrivende geometri, 1948 (2. utg. 1965)
 • Gi meg et fast punkt, 1950
 • Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab i Trondhjem. Beretning om tohundreårsjubileet 6te til 8de mai 1960 (redigert saman med O. Gjærevoll), Trondheim 1961
 • Fra åndens verksteder, 1973
 • Men bare om løst og fast. Erindringer, Trondheim 1976

Portrett endre

 • Sjølvportrett (teikning), 1939; gjengjeve i Adresseavisa 12.12.1939
 • Måleri (3/4–figur) av Agnes Hiorth, 1965; Studentersamfundet, Trondheim

Kjelder endre

«Ole_Peder_Arvesen» i Store norske leksikon, snl.no.