Operafjellulykka skjedde 26. august 1996 og kosta 141 menneske livet.

Ulykkesflyet i 1992.

Eit russisk fly av typen Tupolev 154M med kjenneteikn RA-85621, styrta på OperafjelletSvalbard under innflyginga til Svalbard lufthamn, Longyear. Flyet kom frå Moskva og hadde 130 passasjerar, gruvearbeidarar med familiemedlemer og elleve besetningsmedlemer. Alle 141 om bord mista livet, og busetnadane Barentsburg og Pyramiden som på den tida samla hadde 1500 innbyggarar blei dermed hardt ramma.

Ulykkesårsak

endre

Statens havarikommisjon for transport kom fram til 18 vesentlege faktorar og fråvik frå prosedyrar som blei identifiserte som ulykkesårsakar.

Bakgrunnsstoff

endre