Oppstadåa

elv i Sør-Odal

Oppstadåa er ei av to elvar i Noreg som renn begge vegar. Når Glomma mellom Funnefoss kraftverk og Kongsvinger kraftverk ligg høgt renn ho mot nord og når Glomma ligg lågt mot sør. Elva renn frå Storsjøen sørover mot Skarnes.

Like ved Oppstad kyrkje
Foto: Jan-Tore Egge

Flaum endre

Det er gjerne to vårflaumar i elva, ein når låglandssnøen smeltar, og ein når vatnet kjem frå fjellet, gjerne kalla Hegge-flaumen.

Området rundt elva vart sterkt råka av flaumen Vesleofsen i 1995. Kor høgt vatnet stod kan ein sjå avmerkt på kyrkjemuren ved Oppstad kyrkje, som ligg ved elvekanten.

Historie endre

Det var tidlegare tømmerfløyting på Oppstadåa, og nokre stader kan ein sjå rester etter der ein har velta tømmeret uti og der det har vore opplagsplasser for tømmeret.

Elva var i gamle dagar ei viktig ferdselsåre mellom Sør-Odal og Nord-Odal, og rutebåtane «Odølingen» og MS «Storsjø» frakta folk og varer.

Anna endre

I ei grein av Oppstadåa - Vesleåa - ligg ei småbåthamn ved Ringås. Elva har òg god tilkomst til bade- og fiskeplassar.

Bakgrunnsstoff endre