Oppstraums petroleumsverksemd

Oppstraums petroleumsverksemd er ei nemning på leiting etter og utvinning av petroleum. Nemninga kjem av engelsk upstream. Innan denne delen av petroleumsverksemd vert det drive leiting etter og utvinning av råolje, naturgasskondensat og naturgass. Oppstraums petroleumsverksemd vert ofte omtala som leiting og produksjonssektoren. Den engelske nemninga på dette er exploration and production, forkorta E&P.

Sjå òg endre