Naturgasskondensat

Naturgasskondensat er petroleumsfraksjonar som er i gassform i reservoaret, men vert flytande ved vanleg atmosfærisk trykk og temperatur. Naturgasskondensat vert ofte kalla lettolje eller kondensat. Kondensat kan ha ei slik samansetting:

Kondensat er eit av fire petroleumstypar i norsk forvaltningsverk for petroleumsverksemd. Dei tre andre er:

Sjå òg endre