Ottingkar

Ottingkar, åttingkar, notting eller nåttung er ei gamal måleeining for volum av tørre varer, nytta frå 1683. Eit ottingkar tilsvarar 1/8 skjeppe, 21/4 potter eller 2,1715 liter.

KjeldeEndra