For treslaget palme, sjå palmefamilien.

Palmer er eit engelsk mannsnamn og etternamn. Det var opphavleg eit ærefullt tilnamn som viste til ein pilegrim til Jerusalem fordi han ofte bar med seg eit palmeblad på ferda. Etterkvart blei det og teke i bruk som førenamn og stadnamn.

I Noreg er etternamnet Palmer særleg kjend frå teikneserien Fantomet, der kona til Fantomet heiter Sala Palmer, og frå fjernsynsserien Twin Peaks, der Laura Palmer var den myrda hovudpersonen.

Kjende namneberarar

endre