Pavonis Mons er den midterste av tre vulkanar kjende som Tharsis MontesTharsis-patået nær ekvatoren til Mars. Mot nord ligg Ascraeus Mons og i sør Arsia Mons. Den høgaste vulkanen i solsystemet, Olympus Mons, ligg i nordvest.

Pavonis Mons

Mars Global Surveyor-bilete av Pavonis Mons.
Ligg i/påTharsis
Koordinatar0.8° N, 113.4°V
Høgd14 km
OppdagarMariner 9 (1971)
Hòla i grabenen på austre sida av Pavonis Mons.

Pavonis reiser seg 14 kilometer over standard nullhøgdenivå på Mars og opplever eit atmosfærisk trykk på omtrent 130 Pa (1,3 mbar).[1] Til samanlikning reiser det høgaste fjellet på jorda seg, Mount Everest, 8,85 kilometer over havnivå.

På den låge austlege sida på vulkan er dei ei kjeda av elliptiske og ovalforma hòl som går nedover ei grunn kløft. Desse blei forma i samband med kollaps under rørsler langs ei forkasting.

Fotnotar

endre
  1. «Martian Weather Observation» NASA MGS-data 0,7 gradar nord, 245,9 gradar aust ifrå 13368 meters høgd