Ein bar er ei måleeining for trykk, innført av den britiske meteorologen William Napier Shaw i 1909. Nemninga er ikkje ei SI-eining, men vert likevel godteken. Ein bar tilsvarar 100 000 pascal, eller 100 kilopascal. Ein millibar er 100 N/.

Trykket i atmosfæren på jorda ved havnivå er 1.01325 bar. Sidan dette trykket er så likt ein bar, vert bar eller millibar ofte brukt som måleeining, sjølv om Pascal er den rette måleeininga for trykk. Atmosfæretrykket er 1 barA (absolutt trykk), eller 0 barG (overtrykk). Når ein gass eller ei væska er trykksett, vil det seia at det har høgare trykk enn atmosfæretrykket, og ein brukar eininga barG.

Millibar er den vanlege nemninga å bruka i eit barometer, som ein brukar til å måla atmosfæretrykket med, men vert i dag sjeldan brukt i meteorologien. Mange manometer brukar òg ein skala inndelt i bar, ofte saman med eininga psi, som er ei eining frå det engelske imperial-systemet, og utan Pascal-inndeling.

Trykkeiningar
 
Pascal
(Pa)

Bar
(bar)
Teknisk atmosfære
(at)

Atmosfære
(atm)

Torr
(mmHg)
Trykk i pund
per kvadrattomme

(psi)
1 Pa ≡ 1 N/m² 10−5 10,197×10−6 9,8692×10−6 7,5006×10−3 145,04×10−6
1 bar 100 000 ≡ 106 dyn/cm² 1,0197 0,98692 750,06 14,504
1 at 98 066,5 0,980665 ≡ 1 kgp/cm² 0,96784 735,56 14,223
1 atm 101 325 1.01325 1.0332 ≡ 1 atm 760 14.696
1 torr 133.322 1.3332×10−3 1.3595×10−3 1.3158×10−3 ≡ 1 mmHg 19.337×10−3
1 psi 6 894.76 68.948×10−3 70.307×10−3 68.046×10−3 51.715 ≡ 1 lbf/in²

Døme: 1 Pa = 1 N/m²  = 10−5 bar  = 10,197×10−6 ved  = 9,8692×10−6 atm osv.
Merk: mmHg er ei forkorting for millimeter kvikksølv, og kalla torr.

Sjå òg

endre

Kjelder

endre