Petter Moen

Petter Moen (14. februar 19018. september 1944) var ein norsk aktuar og motstandsmann frå Drammen.

Petter Moen

Far til Moen var lokomotivførar. Sjølv tok han eksamen artium og frå 1920 arbeidde han i forsikringsselskapet Idun i Oslo, etter ei tid i ei aktuar-stilling. Under den tyske okkupasjonen av Noreg tok Moen del i den illegale motstanden, særleg som distributør og produsent av illegale aviser og trykksaker. Frå 1943 hadde han ei sentral rolle i dette arbeidet i Oslo. Etter kvart lukkast Gestapo å rulle opp ulike illegale nettverk og Moen og fleire andre vart arrestert 3. februar 1944. Medan han sat fengsla på politistasjonen Møllergata 19 skreiv Moen dagleg i kode på toalettark som han gøymde, desse kom for ein dag etter krigen var over. Petter Moen vart i september 1944 send til fangenskap i Tyskland med skipet «Westphalen». Han omkom då skipet forliste utanfor Marstrand i Sverige den 8. september.

Petter Moens dagbok kom ut i 1949, og er omsett til fleire språk.

KjelderEndra