Plutos (Πλοῦτος), på latin skrive Plutus, er rikdommens gud innan gresk mytologi. Plutos kan på grunn av likskapen i namnet lett bli forveksla med den romerske guden Pluto.

Plutos

Plutos tyder 'rikdom', 'formue' og han var verje for rikdommen som kom frå dei frodige markene. Han vart tilbeden saman med mor si, grødegudinna Demeter, i Eleusis (Elevsína). Far til Plutos var helten Jason — som Zevs drap i sinne då han såg at Jason og Demeter hadde forelska seg og hatt omgang med kvarandre i ein nypløygd åker.

KjelderEndra