Post

Wikimedia-fleirtydingsside

Post kan vera:

  • Brev eller pakkar sende med postvesenet.
  • Ein jaktpost er ein plass i terrenget der ein jeger sit og ventar på at viltet skal koma forbi.
  • Ein orienteringspost er ein plass i terrenget som friluftsfolk, til dømes i orienteringsløp, freistar å finna.
  • Ein post, eller postering, i ein database er ein variabel der ein bestemt type informasjon, som til dømes eit namn eller ein dato vert lagra.
  • I rekneskap er ein post (eller ei postering) ei bokført inntekt, utgift, tilgodehavande eller gjeld.
  • Ein påle eller stolpe, noko ein finn att i ord som vasspost.

Fleirtyding Dette er ei fleirtydingsside. Ho listar sider om ulike emne som elles ville hatt same namnet.
Dersom du følgde ei lenkje hit, kan du kanskje gå tilbake og rette henne slik at ho peikar direkte til den rette sida.