Protevs

Protevs (gresk Πρωτεύς) er ein tidleg havgud i gresk mytologi. Han kunne føreseia framtida.

Protevs som tenkt av Andrea Alciato på midten av 1500-talet.

Ifølgje Odysseen av Homer budde Protevs på Faros utanfor Egypt og vakta selane til Amfitrite. På heimvegen frå Troja tvinga Menelaos han til å fortelja om framtida, men Protevs prøvde lenge å unngå dette ved å ta ulike skikkelsar (løve, slange, vatn osb.). Dette har gjeve opphav til ord som «protevsaktig», engelsk protean, om noko som er vanskeleg å få tak på.

KjelderEndra