Framtida er ei nemning på den ubestemte tidsperioden som kjem etter notida.

Framtidsskildring

Spådomar om framtida endre

Menneske som er rekna å kunna sjå kva som vil gå føre seg i framtida kan verta kalla profetar, spåmann/spåkvinne, orakel og til ei viss grad astrologar. Innan mange religionar er spådomar om framtida viktig. Ein profet kan vera rekna å ha fått ei openberring eller profeti mellom anna om framtida. Determinisme er ei retning innan filosofien som reknar framtida som gjeven.

Innan litteratur og film har skildringer som legg vekt på teknologi i framtida fått nemninga science fiction.

  Denne artikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.