Odysseen

Odysseen er eit episk dikt frå Hellas i antikken. I 24 songar fortel det soga om heimreisa og heimkomen til helten Odyssevs frå Troja etter den trojanske krigen. Verket blir tillagt Homer. Det er rekna som eit hovudverk i vestleg litteratur og er blitt lese over heile verda. På mange språk er «odyssé» blitt til eit synonym for ei tilsynelatande endelaus reise. Helten Odyssevs er også kjend under det latinske namnet sitt, Ulysses.

Mosaikk av Odyssevs i båten sin.
Drapet av beilarane. Gresk vase frå rundt 300 f.Kr.

HandlingEndra

Diktet byrjar med ei skildring av den forlatne kongsgarden på Ithaka, der Odyssevs si kone Penelope prøver å stagga uønskte friarar, og sonen Telemakos legg ut for å leita etter faren. Odyssevs er på ei øy hjå nymfa Kalypso. Han sigler vekk frå henne, forliser, og blir skyld i land på Skheria. Her fortel han om hendingane han har vore ute for i løpet av dei ti år han har vore på heimveg: Han har vore ute for kyklopar, monstera Skylla og Kharybdis, trollkona Kirke og vitja dødsriket.

Då Odyssevs endeleg vender tilbake til Ithaka er han forkledd som tiggar. Han deltek i ei tevling med alle beilarane der det er om å gjera å gjera eit kunststykke med kongen sin boge. Odyssevs vinn, og tek tilbake kongsmakta.

OmsetjingarEndra

Odysseen blei første gong omsett til norsk av Arne Garborg i 1918, på nynorsk. P. Østbye laga ein riksmålversjon i 1922.

KjelderEndra


BakgrunnsstoffEndra