Puncheon

Puncheon er ei engelsk nemning på ei stor øl- eller vintønne, vanlegvis med volum 70 gallon (84 wine gallons) eller 318,2 liter. Han vert òg nytta som måleining for volum med denne storleiken.

KjelderEndra