Pyramide er ein lekam som vert utgjort av ei grunnflate og fleire trekantar som møtest i eit punkt på toppen.

Animert pyramide

Om grunnflata òg er ein trekant, vert pyramida utgjort av fire trekantar, og er da eit tetraeder.

Pyramidane i Egypt hadde form som pyramidar med fire trekantar på sida. Sjå pyramidar og pyramidane i Egypt.

Volum endre

Volumet av ein pyramide er

 

der A er arealet av grunnflata, og h er høgda frå grunnflaten til spissen. Denne formelen passer for alle pyramidar, der h er avstanden frå grunnflaten til punktet plassert sentreret over grunnflaten, 90 grader på planet grunnflata er plassert i.