Tetraeder

Tetraeder
Tetraeder
(animasjon)

Tetraeder er eit polyeder med fire trekanta sideflater. Tre av sideflatene møtest i kvart hjørne.

Tetraeder bretta ut over ein todimensjonal flate

Uttrykket blir oftast brukt i betydninga av eit regulært tetraeder, der alle sideflatane er likesida trekantar med same sidelengde. Det regulære tetraederet er ein av dei fem platonske lekamane. Det har fire hjørne, seks sidekantar og fire sideflater. Viss a er sidelengda til tetraederet er arealet A, volumet V og høgda h gitt ved:I spel, og spesielt i rollespel, blir tetraederet brukt som ein terning, og går under namnet «firarterning» eller «d4».

Former relatert til tetraederEndra

AvstumpingssekvensEndra

 
Tetraeder
 
Avstumpa tetraeder
 
Oktaeder
 
Avstumpa tetraeder
 
Tetraeder

Sjå ògEndra

BakgrunnsstoffEndra