Koordinatar: 62°1′59.243″N 5°16′19.430″E Røysetfjorden er ein fjord i Sildegapet i som ligg mellom øyane Selja og Barmøya i Selje kommune i Sogn og Fjordane. Fjorden strekkjer seg 4,5 km austover til Selje og innløpet til Moldefjorden.

Bruket Røyset, som fjorden er kalla opp etter, ligg på nordsida av Barmøya.