Ravi

Wikimedia-fleirtydingsside
Sjå òg elva Ravi

Ravi er eit ord som tyder 'sol' på sanskrit og avleidde språk, og er eit anna namn på solguden Surya. Det er òg eit vanleg mannsnamn for hinduar og har fleire avleiingar. Ravi kan òg vera ei kortform av namn som Ravindranath, Ravichandera, Ravinder, Ravindra, Ravikanth, Ravi Kiran og så bortetter.

Kjende namneberarar

endre