Rayleigh er ei måleining for fotonradians, og vert nytta til å skildre lyset frå natthimmelen. Eininga har namn etter Robert John Strutt Rayleigh. Eininga har symbolet R og er lik 106/4π foton/m²·s·steradian, som tilsvarar ein effekt på 5,272·10–25·f watt/m²·s·steradian, der f er frekvensen til lyset.

Synleg nordlys har ein radian på mellom ca 103 R og 106 R. Eininga er ikkje er godkjent i SI-systemet.

KjelderEndra

  • Holtebekk, Trygve. (2009, 14. februar). Rayleigh. I Store norske leksikon. Henta 16. november 2013 frå http://snl.no/rayleigh.