Ei regionavis er ei avis med eit avgrensa geografisk nedslagsfelt, men større enn for ei lokalavis. I Noreg vil ei regionavis typisk dekkja eit eller fleire fylke. Kjende regionaviser er mellom anna Nordlys, Adresseavisen, Bergens Tidende, Fædrelandsvennen og Stavanger Aftenblad.

Andre avistypar er

  • riksaviser som anten kan vera ei avis med stort opplag og brei dekking, eller ei mindre riksspreidd kommentaravis
  • lokalaviser som dekkjer distrikt eller enkeltkommunar