Wilh. Wilhelmsen (WW) (OSE: WWI) er ein global, maritim industrigruppe. Selskapet tilbyr logistikk- og maritime servicetenester gjennom eit nettverk som omfattar 15 000 medarbeidarar fordelt på 241 kontor i 62 land. Når deleigde selskap blir inkludert, tel dei tilsette i gruppa nærare 21 000 fordelt på nærare 450 kontor i 75 land.

Wilh. Wilhelmsen


Org.formAllmennaksjeselskap
Org.nr.995277905
BransjeReiarlag
Skipa1861
HovudkontorLysaker, Tønsberg, Bærum kommune
LandNoreg
Grunnleggjar(ar)Wilhelm Wilhelmsen
StyreleiarDiderik Schnitler (2010), Wilhelm Wilhelmsen (1992)[1]
Nettstadhttp://www.wilhelmsen.com (engelsk)
Hovudkontoret til Wilh. Wilhelmsen.
Modell av Wilh. Wilhelmsens boreplattform «Treasure Saga», levert av Götaverken (GVA) i 1983. Modellen GVA 4000 vart introdusert etter Alexander Kielland-ulykka og kunne bore på inntil 460 meters djupn og tolte arktiske strøk. teknisk museum, Oslo.

Wilhelmsen gruppa har hovudkontor på Lysaker i Bærum utanfor Oslo og er notert på Oslo Børs. Selskapet, som vart grunnlagt 1. oktober 1861 i Tønsberg av Wilhelm Wilhelmsen, er i dag blant dei mest globale verksemdene i Noreg.

Shipping

endre

WW driv avansert, industriell shipping og er marknadsførande innan transport av rullande last. Saman med partnarar kontrollerer WW 162 bilskip og lekterskip, som opererer i eit globalt rutenett, og dessutan fire skip i ordrar. På kundelista står produsentar av bilar samt anleggs- og jordbruksmaskiner. Årleg fraktar WWs shippingselskap samla nærare 5,3 millionar bilar til sjøs og 2 millionar bilar på land. I tillegg kjem tung, rullande last, samt statisk last.

WW både eig og leier inn skip, som blir sett inn i flåtane til dotterselskapa Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL), EUKOR Car Carriers og American Roll-on Roll-off Carrier.

Den 18. juni 2008 offentleggjorde selskapet at delar av den skipseigande verksemda skulle flyttast ut av Noreg og til Malta, grunna den nye skatteordninga for norske reiarlag.[2] Selskapet vart ikkje med i den nye norske reiarlagsskatteordninga.

Logistikktenester

endre

I tilknyting til sjøtransportein tilbyr WW ulike typar logistikktenester på land: terminaltenester, tekniske tenester, innlandstransport og styring av transporttenester for køyretøy (supply chain management). I tillegg til logistikktenester som blir tilbode gjennom WWL, har WW-gruppa aktivitetar i koreanske Glovis og dei to amerikanske logistikkselskapa American Auto Logistics og American Logistics Network.

Saman med svenske Wallenius er Wilh. Wilhelmsen størst i verda på frakt av bilar.

Maritime tenester

endre

WW har òg vore involvert i oljeboring i Nordsjøen, og kontraherte plattformer på 1980-talet for boring òg i Norskehavet i arktiske strøk. WW sitt heileigde dotterselskap Wilhelmsen Maritime Services (WMS) tilbyr i dag eit breitt utval av produkt og tenester til ein stor del av handelsflåten gjennom nettverket sitt. WMS tilbyr òg tenester til verftsindustrien. Gjennom Wilhelmsen Ships Service blir skip betent i rundt 2 200 hamner i 115 land. I 2007 handterte dette forretningsområdet 195 000 produktleveransar til 20 000 skip i tillegg til å handtere 54 000 hamneanløp. Selskapet sitt bemannings- og driftsselskap, Wilhelmsen Ship Management, driftar 310 skip og har ein mannskapsbase på 8 600 sjøfolk.

I WMS inngår òg forretningsområda Wilhelmsen Ships Equipment, som tilbyr maritime system og miljøtilpassa løysingar, medan det nyetablerte Wilhelmsen Marine Engineering er ein sjølvstendig leverandør av elektroteknikk, automasjon og oppvarming, ventilasjon og klimaanlegg til marin- og offshoremarknadane.

Kompetanseutvikling

endre

Medarbeidarar blir tilbode høve til å utvikle både seg sjølv og til å kunne bidra til utviklinga av WW-gruppa. Målet er å motivere tilsette og dessutan å sikre verksemda si omstillingsevne og marknadsposisjon. WW sin eigen utdanningsinstitusjon, WW Academy, er éit av fleire utviklingsverktøy som blir nytta internt. WW Academy arrangerer forretningsrelaterte program og leiarkurs for multikulturelt samansette grupper.

Innovasjon

endre

WW har eit særleg fokus på å utvikle innovative løysingar, basert på ambisjonen til selskapet om å vere ein global leverandør av maritime tenester og å vere i forkant på miljøtilpassa skipsdrift.

Kjelder

endre

Bakgrunnsstoff

endre