Eit reklamebyrå er eit firma som sørgjer for tenester og produkt innan markedskommunikasjon og reklame. Kundane er organisasjonar, bedriftar og andre som treng hjelp til å planlegge og gjennomføre profesjonell audiovisuell og visuell kommunikasjon overfor ei bestemt målgruppe. Oppdraga kan derfor omfatte alt frå internasjonale reklamekampanjar og grafisk og anna profilering til klistremerke, annonseutforming og vevdesign. Yrkesgrupper som arbeider i eit reklamebyrå, er blant anna markedsøkonomar, tekstforfattarar og grafiske designarar.

I Noreg

endre

Reklamebyråforeningen i Noreg blei stifta i 1911. Den gjekk i 2003 saman med Kreativt Forum (stifta i 1967) til ei ny foreining for alle som arbeider med kommersiell kommunikasjon.

Sjå au

endre