Fylkesveg 44

veg i Rogaland og vestre Agder
Fylkesveg 44
44
Strekning
Stavanger – Sandnes
Sandnes – Flekkefjord
Fylkesveg 44
Informasjon
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 44 Fylkesveg 44 Fylkesveg 44 Fylkesveg 44
Restriksjonar
Bomstasjonar 3
Sjå òg Fylkesveg 44 (fleirtyding)

Fylkesveg 44 (Fv44) går mellom Stavanger og Sandnes, og mellom Sandnes og Flekkefjord.

Han går parallelt med europaveg 39, men ved kysten. Han er ein del av Nordsjøvegen som består av riksveg 47 og fylkesveg 44 og som går mellom Haugesund og Kristiansand.

Før 1. januar 2010 var vegen del av riksveg 44, saman med den noverande riksveg 44.

Kommunar og knutepunkt endre

  Rogaland endre

Stavanger

Teaterveien

Lagårdsveien

 •   Fv428 Kyrkjegårdsvegen frå Lagårdsbrua til Kvalaberg skole (3,2 km)
 •   Fv421 Muségata til 509 Rogaland Teater
 •   Fv427 Strømsbrua til 509 Banavigå

Hillevågsveien

Marieroveien

Vaulenveien Hinnasvingene Boganesveien

Gauselveien

 •   Fv314 Gamle Forusvegen frå Forus til Lura

Forusveien

Sandnes

Forussletta

Stavangerveien

Strandgata

Elvegata

Elveplassen

Oalsgata


Erstatta av fylkesveg 325


Jærveien

Klepp

Jærvegen

Utan namn

Jærvegen

Time
Klepp
 • Fv258 Saltevegen frå Saltebakken til 507 Skeie (4,3 km)

Nordsjøvegen

Eigersund

Jærveien


Mellom Eide og Egersund sjå riksveg 44


Jernbaneveien

 •   Fv79 Kjerjanesvegen frå Eie til   Hestvad bru (Lagård) (1,0 km)
 •   Lundeelva bru
 • Fv81 Strandgaten frå Lundeelva bru til Varbergvegen (0,8 km)

Nytorget Bøckmans gate Mosbekk plass Sokndalsveien

 • Fv56 Heggdalsvegen frå Årstaddalen til Grønehølen
 • Fv55 frå Egersund sør til Hestnes (2,5 km)
 • Fv54 frå Hadland til Åse (1,5 km)
 • Fv53 frå Mjåvatn til Mong (1,8 km)
 
Ut Jøssingfjorden med Jøssinghavntunnel I
Sokndal

Utan namn

Eigersundsveien

Åna-Sira-veien

Utan namn

Åna Siraveien

  Vest-Agder endre

Utan namn

Flekkefjord
 • Fv906 frå Midbø til Roligheten (3,2 km)
 • Fv923 frå Midtfjellså til Øvstefjellså (5,2 km)
 • 469 Skolla

Svegeveien Tjørsvågstrand

 • Fv926 frå Eigebakken til Helle (2,0 km)

Bekkeveien

Brogaten

 •   Flekkefjord bybru (41,5 m)
 • Fv925 Raudlivegen frå Trolldalen til Lauvik (3,1 km)

Trolldalen

 • Fv953 frå Trolldalen til   Eide (9,7 km)

Austadveien

Bakgrunnsstoff endre