Fylkesveg 509
509
Strekning
Stavanger sentrum–Tjensvoll
Sola–Sandnes
Fylkesveg 509
Informasjon
Lengd 9,4 km
Status fylkesveg
Tilstøytande vegar
Fylkesveg 509 Fylkesveg 509 Fylkesveg 509 Fylkesveg 509
Restriksjonar
Bomstasjonar 1

Fylkesveg 509 (Fv509) går mellom Stavanger sentrum og Tjensvollkrysset i Stavanger (3 km), og mellom Stangaland i Sola kommune og Sandnes sentrum (6,4 km). Vegen har ei samla lengd på 9,4 km.

Sandnesveien
Foto: Jarle Vines
Sjå òg Fylkesveg 509 (fleirtyding)

Før 1. januar 2010 hadde vegen status som riksveg, saman med den noverande riksveg 509 som utgjer vegstrekninga mellom Tjensvollkrysset og Stangaland.

Kommunar og knutepunkt endre

  Rogaland endre

Stavanger kommune

Bekhuskaien

Verven

  •   Fv427 Havneringen frå Banavigå til 44 Strømsbrua

Verksalmenningen

  •   Arm til Fiskepiren (0,2 km)

Bergelandstunnelen

Bergelandsbrua

Teaterpassasjen

  •   Rogaland Teater, Fv421 Muségata til 44 Lagårdsveien, Fv426 Olav Vs gate til Fv446 Løkkeveien

Kannikgata

  •   Fv446 Løkkeveien frå Stavanger sjukehus til   Nedre Tasta

Madlaveien

  • Fv420 Wessels gate til Fv415 Rudlå, berre frå/til retning aust-vest
  •       Motorveien
  • Fv418 Holbergs gate til Fv416 Øvre Stokkavei
  •     Madlaveien,   Ytre Ringveg Vest/Henrik Ibsens Gate

Vidare til Stangaland som riksveg 509


Sola kommune

Kleppvegen

Sandnesvegen

Sandnes kommune

Sandnesveien

Oalsgata

Bakgrunnsstoff endre