Romersk mil er ei lengdeeining på om lag 1.479 m. 1000 dobbeltsteg for marsjerande soldatar utgjorde ei romersk mil. På latin kalla ein mila mille passus, tusen steg, i fleirtal milia passuum.

Ofte vart det stilt opp steinarromarvegane ved kvar romersk mil frå Roma. Desse steinane vart kalla milepelar (Latin: milliarium). Mila og milepelane blei spreidde utover heile Europa, og er mellom anna opphavet til dagens norske mil.

Sjå òg endre