Romsonden Giotto

romsonde

Giotto var ein ESA-romsonde som vitja kometane Halley og Grigg-Skjellerup. Giotto var den fyrste romsondeferda ESA hadde til det ytre verdsrommet, og var dessutan fyrst ute med å fotografera kjernen til ein komet.

Illustrasjon av Giotto og ein komet

Giotto vart skoten opp 2. juli 1985 med ein Ariane 1-rakett.

Kjelder endre