Ropeid er ein ferjestad på vestsida av Sandsfjorden i Suldal kommune i Rogaland. Frå Ropeid går det ferje til Sand. Ferjesambandet er del av Fylkesveg 46. Riksveg 520 går frå Hordalia ved Røldal via Sauda til Ropeid.

Namnet Ropeid kjem av at folk tidlegare måtte rope over fjorden etter båtskyss.

Bakgrunnsstoff endre