Rutemønster er eit mønster laga av mange ruter (ofte kvadrat) i kontrastfargar. Det er eit vanleg mønster i klede og flislegging, og blir brukt til visse føremål, som til brettspel eller uttrykkingskøyretøy. Mønster som er rutete kan vera storruta - med store ruter - eller småruta. Rutene kan ha to vekslande fargar, til dømes kvitt og svart som i sjakkbrettmønster, eller mange ulike fargar.

Flislagt rutemønster.
Vove rutemønster.

Sidan vevnad er danna av to trådsett som ligg normalt på kvarandre, er det svært enkelt å veva rutemønster. Eit kjent døme er skotsk tartan. Det er òg eit mønster som lett kan brukast i lappeteknikk.

Bakgrunnsstoff endre

  Commons har multimedium som gjeld: Rutemønster