Sølvklorid

kjemisk sambinding

Sølvklorid (AgCl) er ei uorganisk sambinding av sølvion og kloridion. Sambindinga opptrer som eit tungtløyseleg, kvitt salt.

Sølvklorid
Strukturen til sølvklorid

Ved å blanda to fargelause løysningar, ei av sølvnitrat og ei av natriumklorid, vil ein sjå at blandinga vert matt grunna utfelling av sølvklorid.

Ag+(aq) + Cl-(aq) → AgCl(s)

Denne reaksjonen vert ofte nytta for å testa om det er klorid i ei løysning. Løyselegheitsproduktet, Ksp, til AgCl er 1.8 x 10-10. I tillegg til klorid, vil både jodid og bromidion reagera med sølvionet etter denne reaksjonen.

Stoffet vert nytta innan fotografering.

Bakgrunnsstoff

endre
  Commons har multimedium som gjeld: Sølvklorid
  Denne kjemiartikkelen er ei spire. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å utvide han.