Sør-Østerdal tingrett

Sør-Østerdal tingrett er ein førsteinstansdomstol under Eidsivating lagdømme. Tingretten ligg i Elverum i Hedmark fylke og dekker kommunane Elverum, Åmot, Trysil, Våler og Åsnes. Domstolen består av sorenskrivar, éin dommar og to dommarfullmektigar.

Domssogn i Hedmark. Sør-Østerdal tingrett er markert med gult.

Bakgrunnsstoff endre